Management

P. Kejriwal
Founder

P. Kejriwal

Er. Pankaj Jalan
Chairman

Er. Pankaj Jalan

Er. Prakash Kumar
Executive Director

Er. Prakash Kumar

Prof. Dr. Sunity Shrestha
Chief Academic Advisor

Prof. Dr. Sunity Shrestha

Dr. Rajeev Chhetri
Campus Chief

Dr. Rajeev Chhetri

Academic Team

Ajaya Sharma
HOD, School of Computing

Ajaya Sharma

Saurav Satyal
HOD, School of Business

Saurav Satyal

Sadikshya Rimal
Program Leader

Sadikshya Rimal

Raju Paudel
Lecturer

Raju Paudel

Sagun Dhungana
Lecturer

Sagun Dhungana

Ojaswi Shrestha
Lecturer

Ojaswi Shrestha

Deepak Raj Badu
Lab Assistant

Deepak Raj Badu

Priti Nepali Thapa
Librarian

Priti Nepali Thapa

Administrative Team

Samikshya Dhakal
HR Administrator

Samikshya Dhakal

Neelu Maharjan
Accountant

Neelu Maharjan

Kalpana Khadka
Academic Counselor

Kalpana Khadka

Aliza Bajracharya
Front Desk Officer

Aliza Bajracharya