Management

P. Kejriwal
Founder

P. Kejriwal

Er. Pankaj Jalan
Chairman

Er. Pankaj Jalan

Er. Prakash Kumar
Executive Director

Er. Prakash Kumar

Prof. Dr. Sunity Shrestha
Chief Academic Advisor

Prof. Dr. Sunity Shrestha

Academic Team

Ajaya Sharma
Dean Academics

Ajaya Sharma

Saurav Satyal
HOD, School of Business

Saurav Satyal

Navin Rayamajhi
Head - Librarian

Navin Rayamajhi

Assistant Professor-IT

Dr. Ganesh Kumar Dixit

Ojaswi Shrestha
Lecturer

Ojaswi Shrestha

Priti Nepali Thapa
Librarian

Priti Nepali Thapa

Kaushal Rimal
Lab Assistant

Kaushal Rimal

Administrative Team

Richu Chitrakar
Academic Counselor

Richu Chitrakar

Neelu Maharjan
Accountant

Neelu Maharjan

Pratichhya Shrestha
Front Desk Officer

Pratichhya Shrestha