News About 2nd Graduation Ceremony

पिसीपिएस कलेजले युनिभर्सिटी अफ वेडफोरसियरसँगको सहकार्यमा दोश्रो दिक्षान्त समारोह

पीसीपीएस कलेजले सम्पन्न गर्यो आफ्नो दोश्रो दिक्षान्त समारोह

पाटन कलेज फर प्रोफेसनल स्टडीजको पहिलो दीक्षान्त समारोह

पीसीपीएस कलेजले सम्पन्न गरेयो आफ्नो दोश्रो दिक्षान्त समारोह

पीसीपीएस कलेजको दोश्रो दिक्षान्त समारोह सम्पन्न

पीसीपीएस कलेजकाे दोश्रो दिक्षान्त समारोह सम्पन्न

पिसीपिएस कलेजको वेडफोरसीयर यूनिभर्सिटी सँगको सहकार्यमा दोश्रो दिक्षान्त समारोह सम्पन्न

पिसीपिएस कलेजको दिक्षान्त समारोह सम्पन्न

पिसीपिएस कलेजको दोश्रो दिक्षान्त समारोह

PCPS College hosts its 2nd Graduation Ceremony

वेडफोरसीयर यूनिभर्सिटीसँगको सहकार्यमा पिसीपिएसको दोश्रो दिक्षान्त समारोह सम्पन्न

PCPS College hosts 2nd Graduation Ceremony

In Print Media

Comments are closed