Management

P. Kejriwal
Founder

P. Kejriwal

Er. Pankaj Jalan
Chairman

Er. Pankaj Jalan

Er. Prakash Kumar
Executive Director

Er. Prakash Kumar

Prof. Dr. Sunity Shrestha
Chief Academic Advisor

Prof. Dr. Sunity Shrestha

Academic Team

Ajaya Sharma
Dean Academics

Ajaya Sharma

Saurav Satyal
HOD, School of Business

Saurav Satyal

Dr. Swati Sah
HOD, School of Computing

Dr. Swati Sah

Navin Rayamajhi
Head - Librarian

Navin Rayamajhi

Sadikshya Rimal
Program Coordinator, School of Business

Sadikshya Rimal

Sagun Dhungana
Lecturer

Sagun Dhungana

Raju Paudel
Lecturer

Raju Paudel

Deepak Raj Badu
Lab Assistant

Deepak Raj Badu

Priti Nepali Thapa
Librarian

Priti Nepali Thapa

Administrative Team

Manjila Pokharel
Admission Officer

Manjila Pokharel

Neelu Maharjan
Accountant

Neelu Maharjan

Academic Counselor

Richu Chitrakar